Home

Welkom op de website van de Stichting Vrijwillige Hulpdienst en Tafeltje-dek-je  Werkhoven.

Onze diensten worden geboden door vrijwilligers aan alle inwoners van Werkhoven.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is het zonder winstoogmerk bevorderen, stimuleren en begeleiden van sociale hulpverlening aan een ieder, ongeacht zijn/haar godsdienstige
of politieke overtuiging, levensopvatting of maatschappelijke positie.

Als de diensten niet door de eigen vrijwilligers kunnen worden verstrekt zal worden verwezen naar andere vrijwillige of professionele instanties.